Domenii de activitate

Servicii management de proiect

Servicii management de proiect - Avand o echipa puternica, cu experienta in dezvoltarea, implementarea si managementul unor proiecte complexe, anticipam serviciile de project management ca avand cea mai puternica crestere in urmatorii ani. Aceasta estimare se bazeaza si pe cresterea numarului de proiecte cu finantare europeana contractate de clientii nostri.

Servicii management de proiect - Avand o echipa puternica, cu experienta in dezvoltarea, implementarea si managementul unor proiecte complexe, anticipam serviciile de project management ca avand cea mai puternica crestere in urmatorii ani. Aceasta estimare se bazeaza si pe cresterea numarului de proiecte cu finantare europeana contractate de clientii nostri.

Servicii management de proiect - Avand o echipa puternica, cu experienta in dezvoltarea, implementarea si managementul unor proiecte complexe, anticipam serviciile de project management ca avand cea mai puternica crestere in urmatorii ani. Aceasta estimare se bazeaza si pe cresterea numarului de proiecte cu finantare europeana contractate de clientii nostri.
Human 2 Human business

Servicii management de proiect

  1. Analiza contract de finantare, ghid si conditii asumate in cererea de finantare
  2. Realizare matricea proiect (obiectiv general, obiective specifice, activitati, livrabile, resurse, calendar, indicatori)
  3. Organizare proiect (stabilire structuri organizationale, stakeholderi, echipa, limitari de timp, financiare, etc.)
  4. Planificare proiect (realizare plan de comunicare, plan de implementare, plan de cercetare, altele)
  5. Control proiect (monitorizare proiect, comparatii realizat-planificat, identificare probleme, initieri masuri corective)
  6. Managementul riscurilor (analiza riscurilor, planificare, alocare resurse, monitorizarea si controlul riscurilor - toate sunt mentionate in registrul riscurilor)
  7. Calitatea implementarii proiectului (analiza cerintelor, stabilire resurse, stabilire indicatori calitativi si cantitativi, modalitate de indeplinire a proiectului dpdv calitativ)
  8. Managementul schimbarilor (analiza schimbari, efort schimbare, estimarea impactului schimbarii, impactul asupra riscurilor)
  9. Activitati operationale (analiza documente proiect, livrabile, redactare notificari, justificari, cereri de prefinantare / plata / rambursare, comunicare intre Beneficiar si Autoritatea Finantatoarea)