Domenii de activitate

Servicii achizitii

Servicii achizitii - Serviciile oferite de societate se realizeaza cu maxim profesionalism, in termene convenite cu beneficiarul, cu respectarea in totalitate a normativelor si stasurilor in vigoare in zona de proiectare, consultanta si achizitii publice.

Servicii achizitii - Serviciile oferite de societate se realizeaza cu maxim profesionalism, in termene convenite cu beneficiarul, cu respectarea in totalitate a normativelor si stasurilor in vigoare in zona de proiectare, consultanta si achizitii publice.

Human 2 Human business

Servicii de achizitii

 1. Planificare si pregătire a procesului de achizitie (elaborare Strategia de contractare, Decizie de infiintare a comisiei de evaluare,
  Fise specificatii tehnice / stabilire mod de indeplinire, Caiet de sarcini - inclusiv criterii administrative, tehnice, financiare, Formulare ofertare, Formulare evaluare / Procese verbale, Note justificative, Documente solicitate ofertantilor, întocmirea formelor de publicitate, Model contract de proiectare si executie)
 2. Obtinere aprobare ANAP, daca e cazul
 3. Initiere, derulare, finalizare licitatii publice (Asistenta tehnica in vederea incarcarii documentatiei in SEAP/SICAP, inclusiv revizuire in cazul necesitatii la recomandarea UCVAP/ANAP;
  Asistenta tehnica in vederea elaborarii de erate, raspunsuri la solicitarile de clarificari primite pana la data limita de depunere a ofertelor;
  Asistenta tehnica in vederea completarii formularului de integritate ANI;
  Servicii auxiliare in domeniul achizitiilor publice prin asigurarea de experti cooptati in toate etapele de evaluare: eligibilitate/DUAE, tehnica, financiara si admisibiltate prin emiterea de opinii/rapoarte de specialitate; Asistenta tehnica in vederea elaborarii de puncte de vedere la posibile contestatii/notificari/solicitari acces dosar achizitie; Asistenta tehnica in vederea bifarii in SEAP/SICAP a evolutiei procesului de evaluare, inclusiv a incarcarii anuntului de atribuire
  Puncte de vedere la posibile contestatii / notificari; Motivatii in fata CNSC.
 4. Semnare contract achizitie - consultanta clauze contractuale, daca e cazul
Servicii achizitii - Serviciile oferite de societate se realizeaza cu maxim profesionalism, in termene convenite cu beneficiarul, cu respectarea in totalitate a normativelor si stasurilor in vigoare in zona de proiectare, consultanta si achizitii publice.